Què aprendràs a fer?

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l'operació i manteniment de parcs i instal.lacions d'energia eòlica; promocionar instal.lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal.lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

Què estudiaràs?

- Sistemes elèctrics en centrals.
- Subestacions elèctriques
- Telecontrol i automatismes
- Prevenció de riscos elèctrics
- Sistemes d'energies renovables
- Configuració d'instal.lacions solars fotovoltaiques
- Gestió del muntatge d'instal.lacions solars fotovoltaiques
- Gestió del muntatge de parcs eòlics
- Operació i manteniment de parcs eòlics
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Anglès tècnic
- Projecte d'energies renovables
- Formació i orientació laboral
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Energies Renovables.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal.lacions eòliques.
• Responsable de muntatge i especialista muntador de parcs eòlics i d'aerogeneradors.
• Especialista en manteniment de parcs eòlics.
• Promotor o promotora d'instal.lacions solars.
• Projectista d'instal.lacions solars fotovoltaiques.
• Responsable de muntatge i manteniment d'instal.lacions solars fotovoltaiques.
• Responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques.
• Muntatge i manteniment de subestacions elèctriques d'instal.lacions eòliques i fotovoltaiques.

mes informacio curs3

energies renovables 1

energies renovables 2

energies renovables 3