POSSIBILITAT DE TRIPLE TITULACIÓ EN 4 ANYS:

Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions web

Què aprendràs a fer?

Els sistemes informàtics i en concret les xarxes d’ordinadors, són cada cop més extensos i complexos (xarxes d’ordinadors locals, internet, seguretat informàtica, correu electrònic, xarxes sense fils per a dispositius “wireless”, etc.)
Aprendràs a utilitzar, controlar i crear processos informàtics de gestió, producció i distribució de l’empresa, interpretant les directrius dels analistes, per tal d’instal·lar, configurar, provar i documentar el muntatge, utilització i administració dels sistemes d’informació així com atendre les incidències i donar suport a l’usuari final.
Segons la dimensió de l’empresa, hauràs d’assumir tasques d’analista, detectant necessitats dels usuaris, col·laborant en el disseny, realització i implantació dels sistemes a la xarxa informàtica de l’empresa.

Què estudiaràs?

- Implantació de sistemes operatius.
- Gestió de bases de dades.
- Programació bàsica.
- Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.
- Fonaments de maquinari.
- Administració de Sistemes Operatius.
- Planificació i administració de xarxes.
- Serveis de xarxa i internet.
- Implantació d’aplicacions web.
- Administració de bases de dades.
- Seguretat i alta disponibilitat.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa empresarial.
- Projecte de ASIX.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en la xarxa.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Certificat opcional de CISCO Systems en: xarxes d’àrea local, protocols, TCP/IP i configuració d’enrutadors, mesures de seguretat en les xarxes d’àrea local i xarxes d’àrea ampla amb connexions d’alta capacitat.
• Opcional: Certified SonicWALL Security Administrator (CSSA de SonicWALL).
• Possibilitat d’obtenir el títol en un any, un cop superat el cicle Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

De què podràs treballar?

• Administrador de xarxes, sistemes i bases de dades.
• Professional liberal autònom (free-lance).
• Instal·lador d’aplicacions en sistemes informàtics.
• Responsable del manteniment informàtic d’una empresa.
• Consultor i gestor de projectes en informatització d’empreses.
• Tècnic en formació i de suport als usuaris finals.
• Programador informàtic.

mes informacio curs3

sistemes informatics 4

sistemes informatics 2

administracio i finances 1