Serveis socioculturals i a la comunitat

Què aprendràs a fer?

estudiaras

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Podràs treballar a clíniques i hospitals, centres de dia, residències, domicilis...

Què estudiaràs?

 • Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència 
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència        
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en la comunicació
 • Destreses socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte d’atenció a les persones en situació de dependència   
 • Formació en centres de treball (383 hores de pràctiques en empreses)

 

MÉS INFORMACIÓ