Salesians de Sarrià està treballant en el model de Formació Professional dual que el proper curs 2015-2016 estarà implementat pràcticament a tots els cicles formatius, d’acord amb les directrius del Departament d'Ensenyament.

La Formació Professional dual comporta la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes. L'alumne rep part de la formació a l’escola i l'altra part, l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa.

D’aquesta manera, els estudiants poden desenvolupar el seu potencial en situacions reals de treball.

Valor afegit de la Formació dual:

          -  La FP Dual recupera el model de l'aprenent, garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves.

-  Les empreses participants poden disposar de personal qualificat adaptat a les necessitats pròpies i format adequadament en els seus processos i cultura empresarial.

-  Coneixement directe de les potencialitats de l'alumnat tot fomentant el relleu generacional a l'empresa.

-  Millora de la qualificació professional de les persones, incidint en la competitivitat de l'empresa.

-  Adaptabilitat curricular.

-  Integració de l'alumnat becat o contractat als propis plans de formació.

-  Reconeixement acadèmic de l'experiència i formació del personal treballador.

-  Millora de l'ocupabilitat.

baner inscripcio

futurs estudiants 2