PRESA DE DADES (Prèvia a la preincripció) CURS 2017-18

Generated with MOOJ Proforms
* Informació requerida

 

1. DADES DE L'ALUMNE
Nom: *
1r Cognom: *
2n Cognom: *
2. ADREÇA
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon fix: *
Telèfon mòbil:
E-mail alumne: *
E-mail pares:
3. ESTUDIS QUE VOL FER

3.1 Batxillerat (Selecciona l'estudi concret)

Tecnològic
Ciències de la salut
Científic
Ciencies Socials
Humanitats
Internacional

3.2 Cicles formatius de grau Mitjà (Selecciona l'estudi concret)

Gestió administrativa
Sistemes microinformàtics i xarxes
Instal.lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Mecanització
Electromecànica de vehicles automòbils
Preimpressió digital
Atenció a les persones en situació de dependència

3.3 Cicles formatius de grau Superior (Selecciona l'estudi concret)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Disseny de productes de fabricació mecànica
Programació de la producció en fabricació mecànica
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Energies renovables
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Automatització i robòtica industrial
Administració i finances

3.4 Cursos d'Accés a Cicles de grau Superior (Selecciona l'estudi concret)

Curs oficial d'accés a grau Superior
Curs de preparació a la prova d'accés a grau Superior

3.5 Programes de formació i inserció (Selecciona l'estudi concret)

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (Automoció)
Auxiliar en operacions de muntatge d'instal.lacions electrotècniques en edificis (Electricitat)
4. VOLS FER ALGUNA CONSULTA ?Important: Aquesta presa de dades té únicament efectes de notificació.

Les dades aquí recollides s'incorporen a un arxiu informatitzat per a la gestió escolar, propietat de l'I.P. Escoles Professionals Salesianes de Sarrià, inscrit al L.P.D.
De conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre de LOPD, vostè hi te dret a l'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant sol·licitud escrita i adreçada a l'I.P.
Escoles Professionals Salesianes de Sarrià 08017 Barcelona.

54